Aas, Marte. Fast plass

kr300.00
(No reviews yet) Write a Review
Adding to cart… The item has been added

"Hvorfor er det så få navngitte kvinner i våre offentlige uterom?" var det tilsynelatende enkle spørsmålet som ble stilt og som ble utgangspunktet for arbeidet med prosjektet "Fast Plass", som igjen avstedkom denne boken, en samlet fremstilling av historiske kvinner som er hedret med ulike former for minnesmerker rundt omkring i landet vårt. Boken inneholder bilder tatt av kunstner og fotograf Marte Aas. Historiene til kvinnene i denne boken blir fortalt av idehistoriker og forfatter Kristin Brandtsegg Johansen.